Zaměstnanci školy

Personální zajištění

 

Pedagogický personál tvoří čtyři učitelky
Provozní pracovníci : dvě uklízečky
Školní jídelna :
vedoucí školní jídelny plus tři kuchařky