Zaměstnanci školy

Personální zajištění

Pedagogický personál tvoří čtyři učitelky.

Provozní pracovníci – dvě uklízečky.

Školní jídelna – vedoucí školní jídelny, dvě kuchařky a pomocná síla.