Zaměstnanci školy

Personální zajištění

Ředitelka: Marie Hofbauerová

Pedagogický personál:

1.třída: Bc. Linda Pňáčková

Vendula Králová

2.třída: Marie Hofbauerová

Bc. Věra Růžičková

Provozní pracovníci :

Jana Pomijová

Vlasta Lísalová

Školní jídelna :
vedoucí školní jídelny:

Radka Kolafová

Kuchařky:

Libuše Suchanová

Alena Bícová

Lenka Mikešová