Stravování

Životospráva dětí

Svačiny:   dopolední :

1.třída od  8.15 hod

2.třída od  8.30 hod

odpolední:

1.třída  od  13.45 hod

2.třída od 14.00 hod

Svačiny jsou připraveny kuchařkou na tácy.

Děti si sami berou prostírání a tácek, na který si vyberou porci, jak velkou chtějí. Malým dětem je učitelkou donesen na místo hrneček, děti ve 2.odd. si odnáší na místo i nápoje.

Obědy jsou podávány:

1.třída  od 11.15 hod.

2.třída od 11.30 hod.

Obědy jsou vydávány dětem kuchařkou z přípravné kuchyňky.

Dětem v 1. odd.  polévku  donese personál školky, pro hlavní jídlo si děti chodí jednotlivě.

Děti ve 2.odd. se obsluhují sami, používají příbor.

  • ·Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.
  • ·Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.
  • ·Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
  • ·Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Pitný režim

Během celého dne mají děti možnost se napít – pítný režim je zajištěn.

Děti mají ráno uvařený čaj, který připravuje učitelka.  Po celý den mají děti k dispozici  balenou pitnou vodu, kterou si mohou sami nalít.