Zápis do mateřské školy 

Zápis do mateřské školy 

Zápis do mateřské školy proběhne v pátek 17.května 2024

od 10.00 hod. do 12.00 hod. Tiskopisy „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“

bude možné si vyzvednout v mateřské škole popř. na web stránkách Mateřské školy Hrdějovice

Žádost o přijetí do MŠ

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Hrdějovice

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Hrdějovice

 1. děti, které jsou řádně očkovány a zdravotně způsobilé
 2. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
 3. děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm v Hrdějovicích
 4. děti, které byly u zápisu v loňském roce a nebyly pro velký počet přihlášených dětí přijaty a splňují uvedená kritéria
 5. děti, které mají v MŠ sourozence
 6. děti, které dovršily věk 4 let – dítě s celodenní docházkou
 7. děti, které dovršily věk 3 let
 8. děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm  mimo obec Hrdějovice
 9. rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy,
 10. přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně

Doplňující kritéria

 1. Ve výjimečných případech může být přijato dítě, které ve školním  roce dovrší věku .3 let.
 2. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně

 

Publikováno v sekci "AKTUALITY"
RSS 2.0 | Trackback | Comment