Organizace dne v mateřské škole

Organizace dne v mateřské škole

  • 06.00 – 08.00 – scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
  • 08.00 – 08.15 – pohybové hry, ranní cvičení
  • 08.15 –  08.45 – hygiena,svačina
  • 08.45 – 09.30 – didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení  ve skupinách a individuálně,  jazykové chvilky,  smyslové hry
  • 09.30 – 11.30 – hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
  • 11.30 – 12.15  – hygiena, oběd
  • 12.15 – 13.15  – hygiena, odpočinek
  • 14.00 – 14.30  – hygiena, svačina
  • 14.30 – 16.30  – odpolední zájmové činnosti ( hry + dle zájmu   dětí pokračování didakticky cílených činností)
Publikováno v sekci "Organizace dne v mateřské škole"
RSS 2.0 | Trackback | Comment