Organizace dne v mateřské škole

Organizace dne v mateřské škole

  • 06.00 – 9.30: – scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
  • 08.15 – pohybové hry, ranní cvičení
  • 08.30 – hygiena,svačina
  • 09.00 – 09.30 – didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení  ve skupinách a individuálně

– jazykové chvilky,  smyslové hry

  • 09.30 – 11.30: – pobyt venku
  • 11.30 – 12.15: – hygiena, oběd
  • 12.15 – 13.15: – hygiena, odpočinek
  • 14.00 – 14.30: – hygiena, svačina
  • 14.30 – 16.30: – odpolední zájmové činnosti ( hry + dle zájmu   dětí pokračování didakticky cílených činností)
Publikováno v sekci "Organizace dne v mateřské škole"
RSS 2.0 | Trackback | Comment