Mateřská škola Hrdějovice

Mateřská škola Hrdějovice

Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,
které můžeme dětem předat.
Jedním z nich jsou kořeny,
tím druhým jsou křídla.
(Holding Carter)

Obecná charakteristika školy

 

Naše Mateřská škola Hrdějovice byla postavena a zkolaudována v r. 1987 na sídlišti Těšín v obci Hrdějovice, přestěhovala se ze starého objektu v dolní části obce Hrdějovice.
V roce 1996 vstoupila MŠ do právní subjektivity, od tohoto roku je příspěvkovou organizací. Naše mateřská škola leží uprostřed sídliště (250 rodinných domků), je obklopena velikou a zmodernizovanou školní zahradou.
Mateřská škola je pavilónového typu. Původně byla projektována na tři oddělení mateřské školy a dvě oddělení jeslí, které nebyly nikdy otevřeny.
Nyní jsou na mateřské škole dvě oddělení. Kapacita MŠ je 28 dětí na každou třídu. Ve třídě „Sluníček“ jsou děti od tří do čtyř let a ve třídě „Vodníků“ jsou děti starší čtyř let.
Součástí mateřské školy je školní kuchyně a prádelna.

Publikováno v sekci "Dokumenty školy"
RSS 2.0 | Trackback | Comment