Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Hrdějovice

Mateřská škola Hrdějovice

Dlouhá 221

373 61 Hrdějovice

IČO: 625 376 44

 

 

Kritera pro přijetí dítěte do  mateřské školy Hrdějovice

 

 

 1. děti, které jsou řádně očkovány a zdravotně způsobilé
 2. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
 3. děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm v Hrdějovicích
 4. děti, které byly u zápisu v loňském roce a nebyly pro velký počet přihlášených dětí přijaty a splňují uvedená kritéria
 5. děti, které mají v MŠ sourozence
 6. děti, které dovršily věk 4 let – dítě s celodenní docházkou
 7. děti, které dovršily věk 3 let
 8. děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm mimo obec Hrdějovice
 9. rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy,
 10. přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně

 

Doplňující kriteria

 

 1. Ve výjimečných případech může být přijato dítě, které ve školním roce dovrší věku .3
 2. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně

 

 

 

Marie Hofbauerová,

ředitelka Mateřské školy Hrdějovice

 

Publikováno v sekci "AKTUALITY, Dokumenty školy"
RSS 2.0 | Trackback | Comment