Zahájení provozu

Oznamuji tímto, že v pondělí 9.11.2020 bude opět zahájen

provoz v mateřské škole.  (6.00 – 16.30 hod.)

M. Hofbauerová, ředitelka

Publikováno v sekci "AKTUALITY"
RSS 2.0 | Trackback | Comment