Zahájení provozu v mateřské škole

Provoz Mateřské školy Hrdějovice bude opět zahájen

v  pondělí 23.srpna 2021

Provoz mateřské školy je od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

                    Provoz v mateřské škole  bude probíhat dle nastaveného  režimu dne, bude kladen velký důraz na hygienu dětí. Pokud to dovolí počasí, budou děti trávit ve venkovních prostorách školky co nejvíce času.

Žádáme o dodržování hygienických  pravidel:

             Při příchodu do MŠ bude dětem každý den měřena tělesná teplota.

1. Rodiče dětí se nezdržují v areálu školy po dobu delší, než je nezbytně nutná. Dítě doprovází pouze jeden z rodičů.

Dospělí, kteří jsou povinni chránit si nos a pusu respirátorem.

2. V případě, že dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění – rýma, kašel, dušnost, průjem, zvýšená teplota – nesmí být do mateřské školy přijato a to ani v případě, že jde o projevy alergické reakce! Jeví-li dítě znaky infekčního onemocnění nebo projeví-li se tyto příznaky v průběhu dne, bude dítě umístěno do izolace a bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce dítěte. Opětovný návrat dítěte do mateřské školy je pak možný až s potvrzením od lékaře, že dítě není infekční –  v případě, že dítě trpí alergiemi, doporučujeme opatřit si toto potvrzení předem.

3.  Dále prosíme rodiče a další osoby, kteří na sobě pociťují příznaky infekčního onemocnění, aby do areálu školy nevstupovali.

Co s sebou do školky:

  • Plastovou láhev, označenou tak,  aby jí dítě poznalo – dodržování pitného režimu během pobytu venku.
  • Náhradní prádlo (spodní prádlo, tepláky, ponožky, tričko), které budou mít děti uloženy v látkových kapsách v šatně.
  • Rodiče počet svršků a jiných věcí omezí na nezbytně nutné, které bude dítě ten den potřebovat vzhledem k počasí.

Plyšové popřípadě jiné hračky z domova jsou v této době nepřípustné!

       Apelujeme na rodiče k 100% odpovědnosti a ohleduplnosti ke svému dítěti, ostatním dětem, ale i ke všem, kteří se podílí na chodu MŠ. V případě onemocnění na straně zaměstnanců budeme nuceni provoz omezit, nebo úplně přerušit.

                                              Tato pravidla  platí  do odvolání (dokud nebudou upřesněna  MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví ČR., krajskou hygienickou stanicí) 

 

Marie Hofbauerová, ředitelka mateřské školy

V Hrdějovicích  17.8.2021

 

 

Publikováno v sekci "AKTUALITY"
RSS 2.0 | Trackback | Comment