Zahájení provozu v mateřské škole

Provoz Mateřské školy Hrdějovice bude opět zahájen

v  pondělí 10.května 2021

Provoz mateřské školy je od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

                    Provoz v mateřské škole  bude probíhat dle nastaveného  režimu dne, bude kladen velký důraz na hygienu dětí. Pokud to dovolí počasí, budou děti trávit ve venkovních prostorách školky co nejvíce času.

Žádáme o dodržování hygienických  pravidel:

             Při příchodu do MŠ bude dětem každý den měřena tělesná teplota.

1. Rodiče dětí se nezdržují v areálu školy po dobu delší, než je nezbytně nutná. Dítě doprovází pouze jeden z rodičů.

2. V šatně budou pouze dva dospělí, kteří jsou povinni chránit si nos a pusu respirátorem.

3. V případě, že dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění – rýma, kašel, dušnost, průjem, zvýšená teplota – nesmí být do mateřské školy přijato a to ani v případě, že jde o projevy alergické reakce! Jeví-li dítě znaky infekčního onemocnění nebo projeví-li se tyto příznaky v průběhu dne, bude dítě umístěno do izolace a bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce dítěte. Opětovný návrat dítěte do mateřské školy je pak možný až s potvrzením od lékaře, že dítě není infekční –  v případě, že dítě trpí alergiemi, doporučujeme opatřit si toto potvrzení předem.

3.  Dále prosíme rodiče a další osoby, kteří na sobě pociťují příznaky infekčního onemocnění, aby do areálu školy nevstupovali.

Co s sebou do školky:

  •                    Děti budou vybaveny označenou igelitovou taškou (ne batůžky!), kam se vejde  oblečení, které si chtějí vzít domů, aby se zamezilo záměně oblečení nebo jeho společného hromadění na jednom místě. Rodiče počet svršků a jiných věcí omezí na nezbytně nutné, které bude dítě ten den potřebovat vzhledem k počasí.

Plyšové popřípadě jiné hračky z domova jsou v této době nepřípustné!

       Apelujeme na rodiče k 100% odpovědnosti a ohleduplnosti ke svému dítěti, ostatním dětem, ale i ke všem, kteří se podílí na chodu MŠ. V případě onemocnění na straně zaměstnanců budeme nuceni provoz omezit, nebo úplně přerušit.

                                              Tato pravidla  platí  do odvolání (dokud nebudou upřesněna  MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví ČR., krajskou hygienickou stanicí) 

 

Marie Hofbauerová, ředitelka mateřské školy

V Hrdějovicích  7.5.2021

 

 

Publikováno v sekci "AKTUALITY"
RSS 2.0 | Trackback | Comment