INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY HRDĚJOVICE OD 25. KVĚTNA A V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY HRDĚJOVICE OD 25. KVĚTNA

A V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

  • Zahájení provozu MŠ je v pondělí 25.května2020, výuka bude v jedné třídě v počtu 24 dětí
  • Provoz MŠ bude zajištěn od 6.30 do 16.30 hod.

Hygienické opatření pro děti:

minimalizovat velké shromáždění osob před školkou. Rodiče zazvoní a předají před vchodem dítě učitelce, která je povinna provést ranní filtr a změřit dítěti teplotu. Rodiče jsou povinni při vstupu do areálu mít ochranu dýchacích cest a dodržovat rozestup 2 m.

 

  • po převlečení se každé dítě důkladně umyje a použije dezinfekci
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Do MŠ nesmí nastoupit dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění.

Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly,  bude  na rodiče apelováno, aby dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.

 

  • Od rodičů bude požadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti dětí i členů rodiny a prohlášení, že nebyla žádnému členu rodiny bydlícím ve společné domácnosti nařízena karanténa, že dítě nežije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  • Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat ve venkovních prostorách školky.

Tato pravidla mohou být doplněna nebo zpřísněna dle nařízení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Stravování

– stravování je zajištěno v běžném režimu, pouze s dodržováním zpřísněných hygienických opatření

 

LETNÍ PROVOZ MŠ   – v jednání se zřizovatelem

  • Mateřská škola bude otevřena do 10.7.2020 a do té doby předpokládáme platnost všech uvedených opatření
  • Dále bude otevřena od 24.8.2020, konkrétní opatření budou upřesněna dle aktuální situace

 

KDO MÁ ZÁJEM O DOCHÁZKU OD 25.KVĚTNA, NAHLAŠTE TUTO SKUTEČNOST NA:

REDITELKA@MSHRDEJOVICE.CZ NEBO TEL. Č. 733 124 085 NEJPOZDĚJI DO 15.5.2020.

V případě většího zájmu než 24 dětí, tj. jedna třída, budou děti po domluvě s rodiči, docházet do školky střídavě po týdnech. Provoz školky je omezen na jednu třídu z hygienických a provozních důvodů, aby byl naplněn požadavek MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Publikováno v sekci "AKTUALITY, Dokumenty školy"
RSS 2.0 | Trackback | Comment