ŠKOLNÍ ŘÁD

I. Právní souvislosti: o zákon č.561/2004 Sb., – předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění – vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění o zákon č. 258/2000 Sb., – ochraně veřejného zdraví, v platném znění –  vyhláška 107/2005 Sb., – školním stravování, v platném znění […]

Zobrazit celý článek "ŠKOLNÍ ŘÁD"