Zájmové činnosti

Jóga

Dovedné ruce – výtvarné činnosti

Zumba

Veselé pískání – základy hry na flétnu

Angličtina – seznámení s cizím jazykem-

Zájmové činnosti jsou vedeny učitelkami mateřské školy.

Publikováno v sekci "Doplňkové programy"
RSS 2.0 | Trackback | Comment