Platby školného a stravného
Od 1.9.2021 platí změna v odhlašování stravy na pondělí:
Stravu na pondělí je možno odhlásit 
             nejdéle do pátku do 12.hod.

Platba školného

Základní částka: 250,- Kč měsíčně

Splatnost: do 15. následujícího měsíce (dle vyhlášky č.14o předškolním vzdělávání ze dne 29.12.2004 novela č.43/2006 Sb. Ze dne9.2.2006)

Platba stravného

Přesnídávka 11– Kč

Oběd děti do 6 let 29,- Kč

děti, které v daném školním roce dovrší 7.let 33,- Kč

Svačina 11,- Kč

V případě nemoci dítěte se strava vydává do jídlonosiče pouze první den nemoci (zák. 561/2004 Sb. a vyhláška 107/2005 Sb.)
Na další dny je nutné stravu odhlásit v kanceláři školní jídelny, na internetu nebo na tel. 777671971

Výdej obědů:  11:00 – 11:15 hodin

Platba – formou souhlasu s inkasem na č. Sběrného účtu: 284300661/0300.

Odpovědný zástupce je povinen uhradit  měsíční poplatky nejpozději do konce následujícího měsíce.

Od září 2018 je možné přihlašovat a odhlašovat obědy přes web. stránky (viz vzor)

 

Vážení rodiče strávníků a strávníci,

Dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

1. Registrace služby

Každému z Vás bylo přiděleno přihlašovací jméno a heslo pro první přihlášení do této služby.

Heslo si můžete změnit při přihlášení do internetového objednávání, jméno pouze v kanceláři ŠJ

Jméno – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

…….  každému bylo přiděleno jméno ve tvaru prijmenijmeno – dohromady, bez diakritiky

Příklad – Novák Jiří , přihlašovací jméno =  novakjiri

(POZOR – v případě duplicitních (několika stejných) jmen, se nebudete moci přihlásit.

V tom případě je nutná návštěva kanceláře ŠJ)

Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

…..  každému bylo přiděleno číslo z evidence strávníků. Tyto údaje budou rozdány do každé třídy, případně lze zjistit  dotazem v kanceláři ŠJ

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

–       potvrzení objednávky

–       nedostatečná výše konta

–       neodebraná strava

–       měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy

2. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese:

www.strava.cz

3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení.

Číslo naší jídelny 3331 . Jste přihlášeni do „své“ jídelny.

4. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo – (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému                       a můžete objednávat stravu.

5. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny    svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

6. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

 

Publikováno v sekci "AKTUALITY"
RSS 2.0 | Trackback | Comment